วิธีเพิ่มระบบไว้บนหน้าจอมือถือ


1. เข้า Chrome แล้วพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ https://goo.gl/4omdC3

2. ทำการเลือกตามกรอบสีแดงดังภาพ

3. เลือกเพิ่มไปยังหน้าจอหลัก

4. กดเพิ่ม

5. กดเพิ่ม

6. ปิด Chrome แล้วเข้าหน้าจอหลักมือถือจะพบว่ามีรูปของระบบคัดกรองสุขภาวะจิตที่หน้าจอมือถือของท่าน

1. เข้า Safari แล้วพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ https://goo.gl/4omdC3

2. ทำการเลือกตามวงกลมดังภาพ

3. ปัดทีพื้นที่สี่แดงตามภาพไปทางซ้าย

3. เลือก เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม

4. กดเพิ่ม

5. ปิด Safari แล้วเข้าหน้าจอหลักมือถือจะพบว่ามีรูปของระบบคัดกรองสุขภาวะจิตที่หน้าจอมือถือของท่าน