ของกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม

*** ใช้รหัสผ่านเดียวกัน กับระบบตรวจสุขภาพประจำปี ***

ลืมรหัสผ่าน ?
หากไม่เคยใช้บริการจากโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่

Design by IT Fort Kawila Hospital